• موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو
  • موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو
  • موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو
  • موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو
  • موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو در زمستان
  • موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو در زمستان
  • موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو در زمستان
  • موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو در زمستان
© Sputnik / Evgeniy Odinokov
موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو- مجسمه یادبوداشراف زاده تاتیا یوسوپووا بر مزار او.

گردشی در موزه کاخ «آرخانگلسک» در زمستان در دامن گسترده برف می کنیم.

در گالری امروز با گردشی در موزه-کاخ «آرخانگلسک» مسکو، جالب ترین عکس از این کاخ در فصل زمستان تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر