11:27 26 ژانویه 2020
 • محمد رضا شاه و همسرش فرح دیبا تهران
 • کاخ سبز شاه ایران
 • محمد رضا شاه پهلوی
 • فرح پهلوی ملکه ایران در کاخ مرمر تهران
 • ویترین کاخ سبز شاه در تهران
 • ویترین کاخ سبز شاه در تهران
 • چکمه های یادبود رضا پهلوی
 • ثریا همسر دوم محمد رضا شاه
 • کاخ نیاوران تهران
 • محمد رضا شاه پهلوی و ثریا اسفندیاری همسر دوم شاه
 • شاه و فرح
 • تالار آینه در کاخ سبز تهران
 • فرح دیبا
 • کاخ سبز تهران
 • محمد رضا شاه و فرح دیبا و فرزندان آنها
© AP Photo /
محمد رضا شاه و همسرش فرح دیبا تهران.

خاندان سلطنتی شاه ایران به چه سرنوشتی دچار شد؟

در گالری امروز از نگاه تصویر به تماشای سرنوشت خاندان سلطنتی شاه ایران می نشینیم.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر