03:35 19 ژوئن 2019
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
  • سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران
© AFP 2019 / Hasan Shirvani / various sources
سقوط هواپیمای باری 707 بوئینگ در ایران.

هواپیمای باری در حومه تهران سقوط کرد.

در گالری امروز تصاویری از سقوط هواپیمای باری در حومه ایران معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر