11:43 16 ژوئن 2019
  • بازگشت تانک « ت-34» پس از شرکت در فیلمبرداری فیلم هایی در باره جنگ کبیر کیهنی به محل استقرار دائمی آن
  • بازگشت تانک « ت-34» پس از شرکت در فیلمبرداری فیلم هایی در باره جنگ کبیر کیهنی به محل استقرار دائمی آن
  • بازگشت تانک « ت-34» پس از شرکت در فیلمبرداری فیلم هایی در باره جنگ کبیر کیهنی به محل استقرار دائمی آن
  • بازگشت تانک « ت-34» پس از شرکت در فیلمبرداری فیلم هایی در باره جنگ کبیر کیهنی به محل استقرار دائمی آن
  • بازگشت تانک « ت-34» پس از شرکت در فیلمبرداری فیلم هایی در باره جنگ کبیر کیهنی به محل استقرار دائمی آن
  • بازگشت تانک « ت-34» پس از شرکت در فیلمبرداری فیلم هایی در باره جنگ کبیر کیهنی به محل استقرار دائمی آن
  • تانک «ت-34» روسی
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
بازگشت تانک « ت-34» پس از شرکت در فیلمبرداری فیلم هایی در باره جنگ کبیر کیهنی به محل استقرار دائمی آن.

تانک های«ت-34» به چیتا محل استقرار دائمی خود برگشتند

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از بازگشت تانک های « ت-34» به چیتا، محل استقرار دائمی آنها تقدیم می شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر