19:12 19 ژوئن 2019
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
 • تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم
© REUTERS / Lucas Jackson
تغییر شرایط زندگی در گرینلند در صورت گرم شدن اقلیم.

زندگی در گرینلند در شرایط گرم شدن اقلیم چگونه خواهد بود؟

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از شرایط زندگی در گرینلند در شرایط گرم شدن اقلیم تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر