03:01 16 ژوئن 2019
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند در نیژنی نوگورود
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند-کراسنویارسک
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند-کراسنویارسک
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند در نیژنی نوگورود
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند در فروشگاه «گوم» مسکو
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند در موزه مسکو
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند در مسکو
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند-ساخت کارخانه کراسنویارسک
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند-ساخت کارخانه تولا
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند-ساخت کارخانه تولا
 • وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند
© Sputnik / Oleg Zoloto
وسایل تزیینی سال نو که روی درخت کاج آویزان می شوند در نیژنی نوگورود.

وسایل تزیینی سال نو سال های گذشته چه شکلی بودند؟

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از وسایل تزیینی درخت کاج سال نو در سال های مختلف تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر