05:43 17 ژوئیه 2019
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
 • تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹
تقویم وزارت دفاع روسیه در سال ۲۰۱۹

وزارت دفاع روسیه تقویم جالبی را برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است.

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از این تقویم را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر