02:25 26 آوریل 2019
 • باباسرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • باباسرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • باباسرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • باباسرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • قهرمانان قصه ها در زمان برگزاری رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • دختران در حال رقص در زمان برگزاری رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • دختران در زمان برگزاری رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • دختر برفی در حال دادن هدیه در زمان رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • دختر برفی در حال دادن هدیه در زمان رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
 • رژه بابا سرما و دختربرفی ها در کراسنودار
© Sputnik / Vitaly Timkiv
باباسرما و دختربرفی ها در کراسنودار.

رژه باباسرما و دختر برفی ها برگزار شد.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از رژه باباسرما و دختربرفی ها تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر