• اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
 • اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس
© Sputnik / Irina Kalashnikova
اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس.

اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس برگزار شد

در گالری امروز ویژه اقدام اعتراضی صاحبان خودرو « جلیقه زردها» در پاریس، بهترین عکس ها تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر