• صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
 • صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین
© AFP 2019 / Saul Loeb
صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین.

به تماشای صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین و رقص تانگو با بانوی اول ژاپن می نشینیم .

در گالری امروز به تماشای صحنه هایی از اجلاس «جی 20» در آرژانتین و رقص تانگو با بانوی اول ژاپن می نشینیم. جالب ترین عکس ها تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر