• مسجدی در کاشگار منطقه خودمختار اویگور چین
 • مردم در کاشگار منطقه خودمختار اویگور چین
 • خدمتکار در حال سرو نوشیدنی در کاشگار منطقه خودمختار اویگور چین
 • مردی در حال حمل آشغال در کاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
 • کافه ای در کاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
 • زنی در میدان شهری در کاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
 • زنی در کنار در شهر قدیمی در کاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
 • مردی در حال فروش ابزارهای موسیقی در کاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
 • پرچم چین درکاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
 • توریست ها در حال خوردن ناهار در شهر قدیمی درکاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
 • پیرمردی چهره اش را در برابر دوربین می پوشاند
 • مردم در حال عبور از کنار پرچم چین در کاشگار ، منطقه خودمختار اویگور چین
© REUTERS / Thomas Peter
مسجدی در کاشگار منطقه خودمختار اویگور چین

مسلمانان چینی چطور زندگی می کنند؟

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک این تصاویر را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر