07:10 19 مارس 2019
 • کشتی مارشال اوستینوف از ناوگان شمال روسیه
 • کشتی مارشال اوستینوف از ناوگان شمال روسیه
 • کشتی «سویر» به عنوان بیمارستان از ناوگان شمال روسیه
 • کشتی مارشال اوستینوف از ناوگان شمال روسیه
 • کشتی «پطر کبیر» از ناوگان شمال روسیه
 • ملوانان کشتی «مارشال اوستینوف» از ناوگان شمال روسیه
 • دیدار خدمه کشتی «مارشال اوستینوف» از ناوگان شمال روسیه با اعضای خانواده خود
 • کشتی «مارشال اوستینوف» از ناوگان شمال روسیه
 • خدمه کشتی «مارشال اوستینوف» از ناوگان شمال روسیه
 • کشتی «مارشال اوستینوف» از ناوگان شمال روسیه
 • خدمه کشتی «مارشال اوستینوف» از ناوگان شمال روسیه
 • کشتی «پطر کبیر» از ناوگان شمال روسیه
 • کشتی «پطر کبیر» از ناوگان شمال روسیه
 • دیدار خدمه کشتی «مارشال اوستینوف» از ناوگان شمال روسیه با اعضای خانواده خود
© Sputnik / Pavel Lvov
کشتی مارشال اوستینوف از ناوگان شمال روسیه.

کشتی های ناوگان شمال روسیه از نگاه تصویر.

در گالری امروز گروه کشتی های ناوگان شمال روسیه با کشتی «مارشال اوستینوف» در رأس این شناوری راهی سورومورسک شدند. جالب ترین عکس ها از این شناوری تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر