02:10 25 مارس 2019
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
 • باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه
© Sputnik / Aleksei Malgavko
باغ ژاپنی در محوطه پارک «آیاوازوفسک» شبه جزیره کریمه.

باغ ژاپنی در شبه جزیره کریمه افتتاح شد.

در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از باغ ژاپنی در شبه جزیره کریمه تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر