09:23 19 ژوئن 2019
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • بخش ویژه متخصصان مدنی در کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • اتاق جلسه کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کریدور کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کابین ویژه افسران در کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
 • کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ
© Sputnik / Nikolay Protopopov
کشتی ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف در سن پیترزبورگ.

ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف از نگاه تصویر.

در گالری امروز جالب ترین عکس های ناوگان دریایی ادمیرال کاساتونوف معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر