10:11 19 ژوئن 2019
 • فضانورد اسکات کلی در ایستگاه بین المللی فضایی
 • ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد گردشگر انوشه انصاری در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد اندریو فوستل در خارج از ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد یلنا سرووا از روسیه در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد کوئیتی واکاتا از ژاپن در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی
 • میمون عروسکی در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد سرگی ریازانسکی از روسیه در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد سرینا ماریا اونیون-چانسلور از ناسا در ایستگاه بین المللی فضایی
 • سفینه باری ژاپنی از پنجره ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانوردان در حال نواختن گیتار در ایستگاه بین المللی فضایی
 • مقدمات خروج از ایستگاه بین المللی فضایی
 • طلوع در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد کارن نایبرگ در حال شستن موهایش در ایستگاه بین المللی فضایی
 • صرف غذا در ایستگاه بین المللی فضایی
 • فضانورد پائولو نسپولی از ایتالیا در ایستگاه بین المللی فضایی
فضانورد اسکات کلی در ایستگاه بین المللی فضایی.

زندگی در ایستگاه بین المللی فضایی از نگاه تصویر.

در گالری امروز به مناسبت 20مین سالگرد ایستگاه بین المللی فضایی جالب ترین عکس ها از زندگی در ایستگاه بین المللی فضایی تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر