22:44 14 دسامبر 2018
  • هواپیماهای کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • یکی از وسایل کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • هواپیماهای کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • هواپیمای «آن-10آ» کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • هواپیمای «ایل-18» کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • هواپیمای «آن-10آ» کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • هواپیماهای «تو-144 و سو-25» کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • هواپیماهای کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
  • هواپیمای «آن-10آ» کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو
© Sputnik / Maksim Blinov
هواپیماهای کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در شهر «مونینو» حومه مسکو.

به تماشای کلکسیون موزه نیروی هوایی روسیه در حومه مسکو می نشینیم.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از موزه نیروی هوایی روسیه در حومه مسکو تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر