02:48 17 فوریه 2019
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • مجسمه استالین جزئی از صحنه شگفت انگیز پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
 • صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
صحنه ای شگفت انگیز از پاییز طلایی مسکو.

به دیدن پاییز طلایی مسکو می رویم.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از پاییز طلایی مسکو تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر