08:00 18 ژوئن 2019
 • تئاتر رومی در شهر درعای سوریه
 • بخش مرزی شهر درعای سوریه
 • شهر درعای سوریه
 • شهر درعای سوریه- مجسمه در نزدیکی تئاتر رومی شهر
 • شهر درعای سوریه- تئاتر رومی شهر
 • شهر درعای سوریه- تئاتر رومی شهر
 • شهر درعای سوریه
 • شهر درعای سوریه
 • شهر درعای سوریه
 • شهر درعای سوریه-ویرانه های شهر
 • شهر درعای سوریه
 • شهر درعای سوریه- تئاتر رومی شهر
 • شهر درعای سوریه-ویرانه های شهر
 • شهر درعای سوریه-ویرانه های شهر
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
تئاتر رومی در شهر درعای سوریه.

وضعیت شهر درعای سوریه چگونه است.

در گالری امروز عکس هایی در باره وضعیت کنونی شهر درعای سوریه معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر