05:07 17 ژوئیه 2019
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - دختر جوان بارمن در کلوب شبانه
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق -سربازان ر وسیه در حال دعا در مسجد
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - زنان در بخش قدیمی شهر دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق - جشن تولد در کافه ای در بخش قدیمی شهر
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
 • زندگی پس از جنگ در دمشق
© REUTERS / Marko Djurica
زندگی پس از جنگ در دمشق .

زندگی پس از جنگ در دمشق چگونه است؟

در گالری امروز ویژه «زندگی پس از جنگ» در دمشق، جالب ترین عکس ها تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر