07:13 18 ژوئن 2019
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
  • نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه
© Sputnik / Vitaliy Ankov
نمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه.

تمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام انجام شد.

در گالری امروز ویژه تمرینات ملوانان نیروی دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه جالب ترین عکس ها تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر