03:33 17 ژوئن 2019
 • گاوها در غرفه کارخانه «نوولادوژسکی»در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • غرفه شرکت «اورالکالی»در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • غرفه وزارت کشاورزی روسیه در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • غرفه کارخانه «فومین» در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • شتر در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • غرفه وزارت کشاورزی روسیه در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
 • گاوها در غرفه کارخانه «نوولادوژسکی»در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov
گاوها در غرفه کارخانه «نوولادوژسکی»در بیستمین نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی» در مسکو

نمایشگاه صنایع کشاورزی «پاییز طلایی » در مسکو

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک ، تصاویری از نمایشگاه صنایع کشاورزی در مسکو را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر