01:39 24 مارس 2019
 • راه شیری در آسمان اسپانیا
 • راه شیری در آسمان بیابان آتاکام
 • راه شیری در آسمان میانما
 • راه شیری در آسمان فرانسه
 • راه شیری در آسمان نپال
 • راه شیری در آسمان استرالیا
 • راه شیری بر فراز پارک ملی آمریکا
 • راه شیری بر فراز مزرعه کشت گندم
 • راه شیری در آسمان کراسنودار
 • راه شیری
 • راه شیری بر فراز اقیانوس
 • راه شیری و شفق شمالی در آسمان فنلاند
 • راه شیری در آسمان آمریکا
 • راه شیری در آسمان تایوان
راه شیری در آسمان اسپانیا.

راه شیری که با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

در گالری امروز ویژه «راه شیری» جالب ترین عکس ها از زیبایی فضایی تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر