05:52 19 مارس 2019
  • اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی
  • اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی
  • اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی
  • مسابقات آسیایی بسکتبال روی ویلچر زنان در آسیا
  • اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی
  • اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی
  • اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی
  • اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی
© Photo / ICRC Afghanistan
اعضای تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی

تیم بستکبال روی ویلچر زنان افغانستان در مسابقات آسیایی

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از مسابقات تیم بسکتبال روی ویلچر زنان افغانستان را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر