20:06 19 ژوئن 2019
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختران ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختران ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختران ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختران ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
 • دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
دختر ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»

زنان ملوان در عرشه ناو بالگرد بر ژاپنی «کاگا»

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از این زنان ملوان را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر