13:58 25 مارس 2019
  • شفق قطبی بر روی رودخانه اورا در استان مورمانسک
  • شفق قطبی بر روی رودخانه اورا در استان مورمانسک
  • شفق قطبی بر روی رودخانه اورا در استان مورمانسک
  • شفق قطبی بر روی رودخانه اورا در استان مورمانسک
  • شفق قطبی در استان مورمانسک
  • شفق قطبی در استان مورمانسک
  • شفق قطبی در استان مورمانسک
  • شفق قطبی در استان مورمانسک
© Sputnik / Pavel Lvov
شفق قطبی بر روی رودخانه اورا در استان مورمانسک

شفق قطبی در استان مورمانسک روسیه

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از شفق قطبی در استان مورمانسک روسیه را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر