22:55 18 مارس 2019
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • پرچم کاتالونیا در مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • شرکت کننده در مسابقه هرم های انسانی در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
 • مسابقه تیم ها در اسپانیا
© REUTERS / Albert Gea
مسابقه تیم ها در اسپانیا

هرم های انسانی در اسپانیا

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از این هرم های انسانی را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر