02:05 07 ژوئن 2020
 • صحنه ای از باله چایکوفسکی در قالب جشنواره ستارگان باله قرن 21 کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
 • صحنه ای از جشنواره ستارگان باله قرن 21 کاخ کرملین
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
صحنه ای از باله چایکوفسکی در قالب جشنواره ستارگان باله قرن 21 کرملین.

جذاب ترین ستارگان باله قرن بیستم و یکم در جشنواره کرملین معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر