00:46 18 ژانویه 2019
  • والریا مورالس برنده کنکور زیبایی کلمبیا
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی کلمبیا
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی کلمبیا
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی کلمبیا
  • والریا مورالس برنده کنکور زیبایی کلمبیا
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی کلمبیا
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی کلمبیا
  • والریا مورالس برنده کنکور زیبایی کلمبیا
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
والریا مورالس برنده کنکور زیبایی کلمبیا.

کنکور زیبایی «ملکه کلمبیا-2018» برگزار شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر