• پایان شناوری از سعید محمدزاده عکاس ایرانی، برنده اصلی کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • بهشت قلب های فراموش شده از عکاس بورکینا فاسو، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • زندگی شهری از عکاس سنگاپوری « وانا»، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • نه در  جنگل من،از کالوین عکاس مالزی، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • شادی روز بارانی از عکاس بنگلادشی برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • حصیرباف از عکاس ترکیه، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • نجات لاک پشت از جینگ لی عکاس سریلانکا، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • زندگی شناور از تاران کارماکار عکاس هندی، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • زندگی از سفلایی عکاس ایرانی، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
  • خشکی از بیسواز عکاس هندی، برنده کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی
پایان شناوری از سعید محمدزاده عکاس ایرانی، برنده اصلی کنکور عکس طبیعت در سال 2018 میلادی.

عکاس ایرانی یکی از برندگان کنکور عکس طبیعت در سال 2018 شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر