04:05 17 ژوئن 2019
 • فیلیپ شیلر مدیر ارشد بازاریابی شرکت اپل در مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون
 • فیلیپ شیلر مدیر ارشد بازاریابی شرکت اپل در مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون
 • فیلیپ شیلر مدیر ارشد بازاریابی شرکت اپل در مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون
 • شرکت کنندگان مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون
 • فیلیپ شیلر مدیر ارشد بازاریابی شرکت اپل در مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون
 • مراسم رونمایی و معرفی مدل جدید ساعت هوشمند اپل
 • فیلیپ شیلر مدیر ارشد بازاریابی شرکت اپل در مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون
 • مراسم رونمایی و معرفی مدل های جدید گوشی های هوشمند اپل
 • فیلیپ شیلر مدیر ارشد بازاریابی شرکت اپل در مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون
 • مراسم رونمایی و معرفی مدل های جدید گوشی های هوشمند اپل
 • مراسم رونمایی و معرفی مدل های جدید گوشی های هوشمند اپل
 • مراسم رونمایی و معرفی مدل جدید ساعت هوشمند اپل
 • مراسم رونمایی و معرفی مدل های جدید گوشی های هوشمند اپل
 • مراسم رونمایی و معرفی مدل های جدید گوشی های هوشمند اپل
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
فیلیپ شیلر مدیر ارشد بازاریابی شرکت اپل در مراسم رونمایی از گوشی های هوشمند جدید آیفون

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری از مراسم رونمایی اپل از مدل های جدید آیفون جلب می نماید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر