04:57 17 ژوئیه 2019
 • سربازی در موزه تاریخ طبیعت پیونگ یانگ
 • سربازان در موزه تاریخ طبیعت پیونگ یانگ
 • خانم نظامی در حال خوردن بستنی هنگام بازدید از باغ وحش پیونگ یانگ
 • زنی در حال پائین آمدن از پلکان برقی در موزه تاریخ طبیعت پیونگ یانگ
 • ملوانان پس از بازدید از موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • ملوانان در موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • ملوانی در موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • دختران نظامی در مقابل در ورودی باغ وحش پیونگ یانگ
 • مراجعان موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • دختران نظامی پس از بازدید از موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • مراجعان در موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • استقبال مردم از سربازان در کنار موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • مراجعان در موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
 • مراجعان در موزه تاریخ طبیعت در پیونگ یانگ
© REUTERS / Danish Siddiqui
سربازی در موزه تاریخ طبیعت پیونگ یانگ

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر