07:23 19 مارس 2019
  • فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو نمایش داده شد
  • فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو نمایش داده شد
  • فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو نمایش داده شد
  • فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو نمایش داده شد
  • فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو نمایش داده شد
© Sputnik / Pouya Mamagani
فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو نمایش داده شد.

فیلم ایرانی در چارچوب هفته فرهنگی ایران در مسکو نمایش داده شد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر