18:39 20 مارس 2019
  • باتلاق و دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • چمن دریایی در جمهوری کارلیای روسیه
  • دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • غروب دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • قو های سفید دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
  • دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه
© Sputnik / Igor Podgornyi
باتلاق و دریاچه جنگلی در جمهوری کارلیای روسیه.

مناظری از جمهوری جادویی کارلیای روسیه تقدیم می شوند.

در گالری امروز عکس هایی از جذاب ترین مناظر جمهوری کارلیایی روسیه تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر