05:42 25 مارس 2019
دریاچه زیبای بایکال در روسیه

اسپوتنیک توجه شما را به تصاویری زیبا از دریاچه بایکال در روسیه دعوت می کند.

مرتبط:

بایکال در آستانه فاجعه زیست محیطی است
چهره یخ زده بایکال
تفریح عجیب روس ها در دریاچه بایکال + فیلم
قلبی در دریاچه بایکال + فیلم
دریاچه بایکال و اسکی بازان روسی + فیلم
آب بایکال تا سطح بحرانی کم شده است
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر