15:57 24 مارس 2019
 • کلاس اولی ها سال 1983 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1976 در زمان شوروی
 • کلاس اولی سال 1965 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1971 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1973 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1974 در زمان شوروی
 • معلم کلاس اول سال 1986 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1983 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1970 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1973 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1976 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1971 در زمان شوروی
 • کلاس اول سال 1972 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1988 در زمان شوروی
 • پزشک مدرسه در حال معاینه شاگرد کلاس اول سال 1972 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1970 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1974 در زمان شوروی
 • کلاس اولی ها سال 1975 در زمان شوروی
© Sputnik / Vladimir Rodionov
کلاس اولی ها سال 1983 در زمان شوروی.

بچه هااولین بار رفتن به مدرسه را آغاز کردند.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از رفتن بچه های کلاس اولی به مدرسه تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر