15:20 24 مارس 2019
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • تور ماهیگیری با ماهی عجیب و غریب نزدیک مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
 • موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک
موجودی عجیب و غریب از اعماق دریا در نزدیکی مورمانسک

رومان فدورتسوف، عکاس اهل مورمانسک جهان سری در اعماق دریا را به نمایش گذاشت.

از شما دعوت می کنیم در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از این موجودات عجیب و غریب را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر