15:28 24 مارس 2019
 • ربات قابل هدایت در مراسم اختتامیه نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • جنگنده «سو-30 اس ام» در مراسم اختتامیه نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • تانک «ت-90» در مراسم اختتامیه نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • موتورسیکلت برقی «پولسار» در مراسم اختتامیه نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • غرفه «راسیا سوودنیا» در مراسم اختتامیه نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • جنگنده «سو-30 اس ام» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکنندگان در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • جرثقیل 30 تنی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • خلبانان چین در مراسم اختتامیه نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • خلبان جنگنده چینی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکنندگان در کنار تانک «ت-72» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • مدل سرباز آینده در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکننده در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکننده در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • سیستم آتشباری «توس-1» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • لباس غواصی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکننده در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • توپ ضد تانک در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • لباس های حفاظتی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • خودروی نظامی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • هنرنمایی جنگنده چینی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • سیستم موشکی -توپخانه ای «پانسیر-1» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بچه ها در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • خودروی «اورال» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکننده در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • خودروی زرهی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • سرباز در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • تماشاچیان در کنار جنگنده «میگ-29» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • غرفه وسایل هوایی در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بالگرد «کا-29» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکننده در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • بازدیدکننده در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • هلی کوپتر ضربتی «می -28ان» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • موشک «پ-120» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • خلبانان «استریژی» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • نظامیان در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
 • جنگنده «میگ-29» در نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو
© AP Photo / Pavel Golovkin
ربات قابل هدایت در مراسم اختتامیه نمایشگاه نظامی -فنی «آرمیا-2018» مسکو.

جذاب ترین صحنه ها از نمایشگاه نظامی - فنی «آرمیا-2018» مسکو تقدیم می شوند

در گالری امروز جذاب ترین صحنه ها از نمایشگاه نظامی —فنی «آرمیا-2018» مسکو معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر