06:49 25 مارس 2019
 • هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی موناکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو
 • هنرنمایی ارکستر هنگ ریاست جمهوری روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر سریلانکا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • شرکت کننگان یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو
 • هنرنمایی ارکستر وزارت دفاع روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر نیدرلند در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • سرگی سوبیانین شهردار مسکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی گروه رقص مکزیک در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی گروه رقص ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر نظامی میانما در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر «ژنرال های قدیمی»سوئیس در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • هنرنمایی ارکستر هنرستان نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • ارکستر نظامی عمان در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • ارکستر نظامی ایرلندی در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو
 • ارکستر نظامی بریتانیا در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو
 • ارکستر نظامی روسیه در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو
 • آتشبازی یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در مسکو
© Sputnik / Kirill Kallinikov
هنرنمایی ارکستر گارد سلطنتی موناکو در یازدهمین جشنواره موسیقی «برج اسپاسکی» در میدان سرخ مسکو.

یازدهمین جشنواره « برج اسپاسکی» در مسکو گشایش یافت

در گالری امروز ویژه « یازدهمین جشنواره موسیقی « برج اسپاسکی» — نوازندگان پیروز می شوند» جالب ترین عکس ها معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر