10:35 16 سپتامبر 2019
  • تفنگ کالاشنیکوف یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی
  • خودرو برقی یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی«آرمیا-2018 در روسیه
  • تفنگ کالاشنیکوف یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی
  • طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی«آرمیا-2018 در روسیه
  • تفنگ کالاشنیکوف یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی
  • موتورسیکلت برقی یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی
  • تفنگ تک تیرانداز یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی
  • موتورسیکلت برقی یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی
  • تفنگ «آ ک-201» یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نظامی -فنی
© Sputnik / Ramil Sitdikov
تفنگ کالاشنیکوف یکی از طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» در پانزدهمین نمایشگاه .بین المللی نظامی -فنی«آرمیا-2018 در روسیه

معرفی طرح های جدید شرکت «کالاشنیکوف» انجام شد.

برچسب:
تکنولوژی نظامی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر