12:49 20 مارس 2019
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
 • شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه
© Sputnik / Vladislav Belogrud
شرکت کنندگان کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ روسیه.

کارناوال عروسک در یکاترینبورگ برگزار شد.

در گالری امروز زیباترین عکس ها از کارناوال عروسکی در یکاترینبورگ تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر