08:19 26 فوریه 2020
 • گروه «روس» با هواپیماهای « البارتوس» در نمایش هوایی قازان
 • تماشاچیان در نمایش هوایی«من آسمان را انتخاب می کنم!» قازان
 • گروه «روس» با هواپیماهای « البارتوس» در نمایش هوایی قازان
 • گروه «روس» با هواپیماهای « البارتوس» در نمایش هوایی قازان
 • تماشاچی در نمایش هوایی«من آسمان را انتخاب می کنم!» قازان
 • بالگرد «می-8»در نمایش هوایی قازان
 • تماشاچی در نمایش هوایی«من آسمان را انتخاب می کنم!»در قازان
 • گروه «روس» با هواپیماهای « البارتوس» در نمایش هوایی قازان
 • هواپیمای «تو-22ام»در نمایش هوایی«من آسمان را انتخاب می کنم!»در قازان
 • چترباز در نمایش هوایی«من آسمان را انتخاب می کنم!»در قازان
 • هواپیمای «تو-160» در نمایش هوایی«من آسمان را انتخاب می کنم!»در قازان
 • بالگرد «می-8»در نمایش هوایی قازان
© Sputnik / Maxim Tumanov
.گروه «روس» با هواپیماهای « البارتوس» در نمایش هوایی قازان

نمایش هوایی «من آسمان را انتخاب می کنم!» در قازان روسیه برگزار شد

در گالری امرزو جذاب ترین عکس ها از نمایش هوایی قازان روسیه معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک

عکس های دیگر