• نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
 • نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو
© Photo / Saeed Amiri
نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» حومه مسکو.

نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی حومه مسکو در «آلابینو» هنرهای رزمی را به نمایش گذاشتند.

در گالری امروز جالب ترین عکس ها از هنرنمایی نظامیان ایرانی در پایگاه نظامی «آلابینو» مسکو معرفی می شوند.

برچسب:
تکنولوژی نظامی
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر