• آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • خرابی های زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • خرابی های زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • توریست ها در جزیره لومبوک اندونزی
 • خرابی های زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • پرستار در حال کمک به آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی
 • توریست در تلاش پیدا کردن خودرو در جزیره لومبوک اندونزی
© REUTERS / Antara Foto/Ahmad Subaidi
آسیب دیدگان زلزله در جزیره لومبوک اندونزی.

زلزله ویرانی های زیادی در اندونزی ببار آورد.

در گالری امروز، عکس هایی از زلزله اندونزی معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر