14:34 20 فوریه 2019
 • منظره ساحلی جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • گردشگر با ستاره دریایی در دست در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • صخره های جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • صخره های جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • قصبه ای در جزیره «پوتیاتین» در خلیح پطر کبیر
 • ساکنان قصبه ای در جزیره «پوتیاتین» در خلیح پطر کبیر
 • صخره های جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • صید صدف در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • کوه «استارتسف» در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • جانوران در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • اسکله در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • چایکاها در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • دریاچه «گوسینو» در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
 • مردم در حال شنا در جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه
© Sputnik / Igor Onuchin
منظره ساحلی جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه.

عکس هایی از جزیره« پوتیاتین»در ناحیه پریموریه تقدیم می شوند

در گالری امروز جذاب ترین عکس ها از جزیره «پوتیاتین» در ناحیه پریموریه روسیه معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر