12:00 17 فوریه 2019
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
 • شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان
© REUTERS / Kacper Pempel
شرکت کنندگان ۲۴مین فستیوال پل اند راک در شهر کاستشین ناد ادرون لهستان

فستیوال منحصر به فرد پل اند راک در لهستان

از شما دعوت می کنیم تا در گالری عکس اسپوتنیک، تصاویری از این فستیوال را ببینید.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر