18:37 23 فوریه 2019
 • آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • آهوها در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • دختری متعجب از سوختن خانه در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • ماشین سوخته در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • مامور آتش نشانی در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • خانه سوخته در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • خانواده قربانیان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • خانه گرفتار در کام آتش در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • ماموران آتش نشانی در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • ماشین سوخته در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • مامور آتش نشانی در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
 • خورشید در آسمان جنگل سوخته در زمان آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا
© AP Photo / Noah Berger
آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا.

آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا بیداد می کند

در گالری امروز عکس هایی از آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر