09:24 19 ژوئن 2019
  • پرتره کونفسیوس در مزرعه برنج چین
  • نقش و نگار در مزارع چین
  • نقش و نگار در مزارع چین
  • نقش و نگار در مزارع چین
  • نقش و نگار در مزارع چین
  • نقش و نگار در مزارع برنج چین
  • نقش و نگار در مزارع برنج چین
  • نقش و نگار در مزارع برنج چین
  • نقش و نگار در مزارع برنج چین
  • نقش و نگار در مزارع برنج چین
© AFP 2019 /
پرتره کونفسیوس در مزرعه برنج چین.

نقش های برنجی چین معروف شدند.

در گالری امروز جالب ترین نقش های رسم شده در مزارع برنج چین معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر