• خانه های سبز متروک در شرق چین
 • خانه های سبز متروک در شرق چین
 • خانه های سبز متروک در شرق چین
 • خانه های سبز متروک در شرق چین
 • خانه های سبز متروک در شرق چین
 • خانه های سبز متروک در شرق چین
 • خانه های سبز متروک در شرق چین
 • خانه های سبز متروک در شرق چین
© AFP 2019 / Johannes Eisele
خانه های سبز متروک در شرق چین.

در شنگشان چین خانه ها سبز هستند

در گالری امروز، ویژه  خانه های سبز چین، جالب ترین عکس ها تقدیم می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر