11:07 18 ژوئیه 2019
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «ملکه آمریکا» سال 1921 آتلانتیک سیتی
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «ملکه آمریکا» سال 1926 آتلانتیک سیتی
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «ملکه آمریکا» سال 1959 آتلانتیک سیتی
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «ملکه آمریکا» سال 1969 آتلانتیک سیتی
  • شرکت کننده کنکور زیبایی «ملکه آمریکا» سال 1985 آتلانتیک سیتی
  • شرکت کنندگان کنکور زیبایی «ملکه آمریکا» سال 1959 آتلانتیک سیتی
© AP Photo /
شرکت کنندگان کنکور زیبایی «ملکه آمریکا» سال 1921 آتلانتیک سیتی.

خداحافظ با لباس شنای قدیمی:ملکه زیبایی آمریکا تغییر شکل می دهد.

در گالری امروز جذاب ترین عکس ها از لباس شنای قدیمی معرفی می شوند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر