02:08 23 ژانویه 2019
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
  • ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها
© Sputnik / Somayeh Pasandide
ردپای بودایی های ایران در معبد اژدها

بنایی صخره ای مشهور به «معبد داش کسن» در 10 کیلومتری جنوب شرقی سلطانیه، در نزدیکی روستای ویر، در سینه کوه و در محوطه ای به شکل مستطیلی ناقص، به طول 400 متر و عرض 50 تا 300 متر قرار گرفته است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر